Med mer motion och breddidrott slås nya rekord

Foto: www.fotoakuten.se
Den många gånger hektiska vardagen vi lever i med ökade krav inom både yrkesliv och skola gör att möjligheten till fysisk återhämtning, träning och avkoppling blir allt viktigare.

Vi vill:

 1. Bygga en ny simhall med läktarutrymme också för större evenemang och även utrymme för spa, rehab och relax
 2. Fortsätta utbyggnad och upprustning av idrotts- och fritidsanläggningar
 3. Verka för ett sportfält i Barkarby-Skälby med möjlighet att utöva flera idrotter
 4. Bygga en sporthall i Barkarbystaden i anslutning till Herrestaskolan
 5. Ge ökat stöd till flickors idrottande
 6. Göra badet vid Bruket till ett kommunalt bad anpassat för de yngsta barnen
 7. Utveckla, underhålla och upprusta Ängsjö friluftsgård samt skydda området mot exploatering
 8. Renovera och underhålla kommunens motionsslingor
 9. Anlägga ett elljusspår med konstsnö för längdåkning vid Bruket
 10. Öka kommunens stöd till skidklubben för att underhålla längdspåren
 11. Slå vakt om naturreservaten längs Mälaren och på Järvafältet
 12. Bygga utomhusgym och spännande lekplatser
 13. Reservera mark för tempererat utomhusbad