Maria Johansson-Europa bygger på mänskliga rättigheter och mångfald.

EU_flagga
”Vet inte de som i dag kallar sig nazister att omkring 6 miljoner judar mördades, att ett oräkneligt antal romer miste livet, att psykiskt och fysiskt handikappade utsattes för ”dödshjälp”, att homosexuella sattes i koncentrationsläger eller kastrerades, att böcker brändes på bokbål, att konst klassades som ”degenererad”, att yttrandefriheten upphörde?”
Frågan ställs av farbror Hans, uppvuxen i Holland under andra världskriget, i Anders Q Björkmans krönika i söndagens SvD.

Jag tror precis som krönikören att vi måste prata om historien om och om igen. Jag tror vi måste ta fram

Maria Johansson, kandidat till EU-parlamentet

Maria Johansson, kandidat till EU-parlamentet

det hemska i ljuset. Jag tror att vi måste vara orubbliga i att låta övertygelsen om alla människors lika värde och rättigheter omsättas i praktisk handling. Jag tror på människan och jag vet att vi tillsammans kan förflytta berg. Min drivkraft är en kombination av ilska över sakernas tillstånd och en övertygelse om att förändring är möjlig.

Det vore lätt att tappa modet när vi ser mörka krafter svepa genom Europa. Det vi ser, både i vår omvärld och här hemma skrämmer och påminner om skeenden vi trodde vi lämnat bakom oss som aldrig skulle kunna upprepas.

Låt oss också omvandla rädslan till medvetenhet och gemensamma krafttag för en framtid med människan i centrum. En värld där kön, könsidentitet, funktionalitet, ålder, tro, sexuell läggning, etnisk härkomst inte spelar för dina möjligheter. Idealist? Ja, absolut! När vi utgår från mänskliga rättigheter och ser mångfald som en tillgång är allt möjligt.

EU är för mig ett freds- och samarbetsprojekt som ger förutsättningar för ett intensifierat arbete för mänskliga rättigheter och allas rätt till delaktighet.

Vi behöver fred för att kunna ha visioner om ett bättre Europa. Ett Europa där fler får tillgång till utbildning och arbete, vilket leder till personlig självständighet och ökat gemensamt välstånd. Ett Europa där inkomst inte beror på om vi är män eller kvinnor och där vi bestämmer över våra kroppar oavsett vilket kön vi har. Ett Europa där ingen behöver smyga med sin kärlek och där det inte bara är tillåtet utan också välkommet att arrangera Pride-parader. Ett Europa där människor inte graderas efter hudfärg och etnisk tillhörighet. Ett Europa där vi med funktionsnedsättning har samma rätt och möjlighet att vara delaktiga och bestämma över våra liv i ett Europa som utformas utifrån Design för alla. Ett Europa där antalet boende på institution minskar istället för ökar.

I dag är det fem dagar kvar till valet till Europaparlamentet, ett val som angår dig, mig, som angår oss alla. Det är rasisterna och de som vill dela upp människor, stänga gränser och sätta stämplar som vinner på lågt valdeltagande. Därför upprepar jag de viktiga orden ”använd din rösträtt, annars använder någon annan din tystnad”! På söndag står vi upp för ett Europa som bygger på mänskliga rättigheter och mångfald. Det handlar om vår framtid och den är vårt gemensamma ansvar.

 

Maria Johansson

FP-kandidat till Europaparlamentet, plats 11

Kommunikatör och funktionshinderpolitisk debattör

Tidigare förbundsordförande för DHR