Mångfaldspris till Järfälla

Tre förskolor i Järfälla har tilldelats Järfälla Kommuns nyinrättade mångfaldspris. Förskolorna Kvarnen, Mjölnaren och Vallvägen har arbetat med mångfaldsfrågor och integrerat dessa i sin verksamhet på ett bra sätt. Motiveringen till priset är:


Arbetsgivaren vill visa uppskattning för att förskoleenheten på ett märkbart sätt använder mångfald som kompetensstrategi för att utveckla verksamheten och medvetet integrerar sitt mångfaldsarbete med verksamhetens mål och utveckling.”


Grattis till dessa förskolor i Järfälla för ett bra mångfaldsarbete!

Nicki Jozsa (FP)
Vice Gruppledare