Många sökande till nya skolan i Jakobsberg

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

48 stycken blivande sjätteklassare söker i första hand plats i den nya skolan för årskurs 6-9 i Jakobsberg. Det här framgår när resultatet av årets skolval nu är sammanräknat.

Som vi tidigare berättat får den nya skolan lokaler i gymnasiet och kommer att arbeta mycket nära gymnasierna och KomTek. Bl a kommer eleverna att kunna läsa fördjupningskurser i ämnen som t ex matte, NO och språk. Förutom ”egna” utrymmen kommer man att använda sig av gymnasiets specialutrymmen för t ex NO-laborationer.

Trots att ingen ännu har någon erfarenhet av den nya skolan är söktrycket stort. Till de 48 förstahandssökande tillkommer 53 sökande i andra hand och ytterligare 46 sökande i tredje hand.

Skolan startar till höstterminen 2012 och har plats för 60 elever i två klasser.

Många elever som är säkra på att få plats i sin önskade skola till årskurs 6 avstår från att aktivt söka skola, nästan 30 % av alla. Förutom till den nya skolan i Jakobsberg är söktrycket särskilt stort till Fjällenskolan och Internationella Engelska Skolan.