Många missförstånd kring EU

EU_flagga

Nyss hemkommen från USA har jag nu i två dagar haft tillfälle att delta i EU-valrörelsen. Samtalen på torget ger en god bild av hur människor tänker och känner kring EU. Jag blir betänksam men inte överraskad. Så många missförstånd, så många konspirationsteorier. Och framförda med sådan övertygelse.

Dagens Nyheter har i dagarna en artikelserie om vårt behov av konspirationsteorier. Följ den gärna. Den kan bidra till förståelse varför det råder så många villfarelser kring varför den europeiska gemenskapen finns. Glömda är EU-fädernas drömmar om evig fred uttryckta i orden ”Aldrig mera krig”. Om man samarbetar i kol- och stålunionen och håller koll på varandras rustningsambitioner kanske det går, tänkte man. Det gick, så här långt frestas man tillägga, och den grundläggande samarbetstanken födde nya idéer om samarbeten som knöt nationerna närmare varandra. Den berömda vitboken visade hur en stor gemensam europamarknad skulle främja ekonomisk tillväxt och kunna lyfta de områden som släpade efter. Så uppstod allt mer av integration och en makalös ekonomiskt utveckling.

Det gemensamma Europa som idé och tanke är en formidabel succé. Men byråkratin i Bryssel då? Ja visst, det går åt mängder av administratörer, experter och översättare för att hantera en så mångskiftande rik församling. Men, som Marit Paulsson sa i sin TV-utfrågning, hellre byråkrater än soldater!

Så det här med Grekland, Portugal, Irland och Italien. Alla arbetslösa, alla som fått gå ned i lön, alla som mist sitt arbete. När vi nu samtalar med väljarna på torget om detta är sedan länge glömd vår egna omställningskris med en ränta på 500 procent och den väldiga budgetsanering som partierna genomförde i fullt samförstånd. Det var vare sig EU eller euron som orsakade det svenska finansiella sammanbrottet. Det lagade vi till alldeles själva.

Och så är det med Grekland, Italien och Spanien. Det är en gigantisk misshushållning av skattemedel, korruption och skattesmitarmentalitet som orsakat den grekiska krisen. Anslutningen till euron bidrog att snabba upp och förtydliga krisen, inte att orsaka den. Om EU skall kritiseras för något är att man inte ställde större krav på länder som anslöt sig till euron att först reda ut sina värsta ofullkomligheter innan man gick med i den gemensamma valutan.

Nu är både Grekland, Italien, Spanien och Irland på väg ut ur krisen. Euron står stark mot dollarn och övriga valutor. Räntorna i de fyra länderna är normaliserade och utländskt kapital är åter på väg in. Arbetstillfällena kommer att öka i antal och köpkraften tilltar fram till att politikerna på nytt ställer ut orealistiska löften om guld och gröna skogar, försummar att bekämpa korruptionen och inte förmår att skapa den uppbörd av skatter på vilken all offentlig service måste vila.

Lars Bergstig