Många fler barn i fritidshem

 3267 barn i åldrarna 6-9 år hade plats i fritidshem eller motsvarande verksamheter i Järfälla under 2011, enligt den färska verksamhetsberättelsen för 2011. Det innebär en fortsatt ökning jämfört med 2010.

 Allianspartierna som styr i Järfälla sedan 2007 har lyckats ordna plats i fritidshem för mer än 700 fler barn jämfört med sista året med s-styre, 2006. Det innebär en nästan 30-procentig ökning under fem år med alliansen.

 Också den nya verksamheten med fritidsklubbar för barn i åldrarna 10-12 år har snabbt blivit populär. Under 2011 var 1067 barn anmälda i den verksamheten. En ökning med nästan 200 jämfört med året innan.