Mälarbanan i Järfälla

Arbetet i Järfälla med Mälarbanan har nu kommit igång. Under våren och sommaren har ett antal förberedande arbeten påbörjats och avslutats i kommunen. Framtiden för Järfälla kommun och Mälarbanan kommer ge oss anledning att återkomma till detta arbete många gånger. Inte minst pga flera större byggprojekt utmed järnvägen.

För Järfälla innebär Mälarbanan många förändringar, tex så kommer det om några år troligen byggas en fjärrtågsstation i Barkarby liknande de i Södertälje och Flemingsberg.

Ser man till Jakobsberg så vill trafikverket göra ganska stora förändringar . Den gamla stationsbyggnaden Villan i Jakobsberg kommer att flyttas. Exakt hur det kommer gå till framgår inte riktigt men planen är att flytta stationshuset ca 10 meter in mot Jakobsbergs centrum. Detta innebär att vägen som också går utmed järnvägen kommer att flyttas närmare centrum. Dagens två spår kommer att utökas till totalt fyra spår. Jakobsbergs östra infartsparkering som ligger vid Sats kommer då att försvinna helt. Redan nu i augusti 2012 så kan man se att Trafikverket har satt upp skyltar vid infartsparkeringen inför Mälarbanans bygge. En del av de infartsparkeringar som försvinner i Jakobsberg ersätts av parkeringarna på taket på parkeringshuset ovanför Sats och Hemmakvälls lokaler.

 Utöver flytten av stationshuset så kommer en ny uppgång till pendeltåget att byggas vid Frihetsvägen under järnvägen. I den norra delen så kommer en gång och cykelbro att byggas över spåret.

 Vi kommer återkomma framöver med mer information om Mälarbanan.