M och S i Järfälla ger ICA monopol på livsmedelshandel

ICA_Barkarbystaden
ICA får monopol av M och S i Järfälla

(Med anledning av den senaste tidens publicitet kring detta i media uppmärksammar vi nu detta igen.) Läs Lars Bergstigs senaste text kring detta

Moderaterna och Socialdemokraterna i Järfälla ger ICA monopol på livsmedel. För att hjälpa ICA-koncernen, Sveriges mäktigaste aktör inom livsmedel, ger kommunen ICA ett tioårigt monopol på livsmedelsförsäljning på Barkarbyfältet i Järfälla.

– Folkpartiet kan självklart inte medverka till en sådan kommunal reglering av handeln i Järfälla, säger Lars Bergstig som är gruppledare för Folkpartiet Järfälla och tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

Motivet till avtalet är att skydda en etablering av en stor ICA-hall som avser att öppna påsken 2014. Denna får nu ensamrätt inom kvarteret Barkarbystaden att bedriva livsmedelshandel fram till 2022. Om TK skulle vilja bryta detta monopol skall man till kommunen betala 100 miljoner kronor.

I dag, måndag 18 februari, har kommunfullmäktige i Järfälla behandlat försäljning av mark på Barkarbyfältet i Järfälla till företaget TK Development. TK köper en stor hörntomt i bästa läge vid Herrestarondellen för att uppföra 25.000 kvadratmeter handel. På en tomt intill kommer ICA att bygga 17.000 kvadratmeter handel varav 5000 kvadratmeter för livsmedel.

–     Folkpartiet har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet protesterat mot denna ytterligare kraftiga handelskoncentration och föreslagit att en del av TK:s mark skall få användas för bostäder. Övriga partier driver på handelsetableringarna för att snabbare få in pengar för att betala alla kommunala investeringar som följer av utbyggnaden. Tiden för eftertanke är lika med noll, menar Lars Bergstig (FP) vice ordförande i kommunstyrelsen i Järfälla.

Det är mycket ovanligt att en kommun reglerar vilka varor som skall få säljas inom en viss handelsyta. I plan och bygglagen, PBL, stadgas att en detaljplan får reglera möjligheterna att bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt för det. Det kan föra väldigt långt om kommunen skall åta sig att reglera vilka varor som får saluföras på vissa ytor. I det här fallet innebär avtalet att inom en byggnadsyta av 25.000 kvadratmeter får över huvud taget ingen livsmedelsförsäljning ske utan att kommunen först godkänt ev. undantag för t.ex. kiosk, delikatessbutik, brödbutik m.m.

Mer information:

Lars Bergstig (FP) gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen

Mejl: lars.bergstig@jarfalla.se

 

Nikoletta Jozsa (FP) Politisk sekreterare

Mejl: nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Ytterligare artiklar i detta:

Monopol ifrågasätts i DN

”Det luktar fiffel”- Webfinanser.com

Monopol kan rivas upp- Dagens handel

Avtal kan rivas upp- Webfinanser.com

Alliansfritt Sverige skriver en del om detta