Lundskolan i Järfälla uppmärksammad i DN

Dagens Nyheter har i en artikelserie som handlar om skolan uppmärksammat Lundskolan som har utvecklat en pedagogik som handlar om att eleverna ska hitta lösningar på problem.

I reportaget så beskriver också reportrarna hur lugnt det är i klassrummet jämfört med andra skolor som de har besökt. Man skriver också att lugn och ro i klassrummet har en stark koppling till skolresultatet.  Läs gärna hela artikeln om Lundskolan i Järfälla på DN.se

Lundskolan i Järfälla uppmärksammad av Dagens Nyheter