Lotta Håkansson Harju (s) blundar för kostnaderna

Socialdemokraternas gruppledare i Järfälla, Lotta Håkansson, har bemött min kritik mot Barkarbyexploateringen i en insändare i lokaltidningen Mitt i Järfälla.

Hon upprepar socialdemokraterna i Järfällas inställning att utan reservationer fortsätta utbyggnadsplanerna utan att alls kommentera de invändningar jag framfört i min tidigare insändare i tidningen. Att kommunens kostnader ökar mycket kraftigt får ingen annan kommentar än att det har ju gått bra förr. Lotta nämner då Viksjöexploateringen.

Vi som varit med hela tiden vet dock att tidigare kraftig befolkningsexpansion i kommunen också inneburit kraftiga skattehöjningar. Ibland har de föregåtts av ekonomisk kris som under det tidigare 1980-talet.

Det är just detta som är grunden för min oro. Den fördubbling av befolkningsökningen den fortsatta barkarbyexploateringen medför – jämfört med det första decenniet på 2000-talet – riskerar att bli en alltför stor belastning på Järfällaborna med risk för antingen skattehöjningar, besparingar i befintliga verksamheter eller att vi måste avstå från andra viktiga projekt.

Järfälla kommer att fortsätta växa också med Folkpartiets politik. Det finns omfattande byggnadsplaner och pågående projekt i olika delar av ”gamla” Järfälla. Fördelen med dem är att vi då kan använda den kommunala service som redan finns. Ibland finns lediga utrymmen i befintliga förskolor och skolor. I andra fall kan man med god ekonomi bygga om och bygga till. Det blir mycket billigare och minst lika bra.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden