Lönepremie för Järfällas förskollärare

Det behövs fler förskollärare i Järfällas förskolor. Alltför få har utbildats under senare år och en hel del av de som är utbildade tjänstgör inte i förskolan. Järfälla delar det här problemet med de flesta stockholmskommuner.

Det är viktigt att vi får fler förskollärare i tjänst på våra förskolor. I den nya skollagen får förskollärarna viktigare uppgifter än förut ifråga om de små barnens pedagogiska utveckling.

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla har nu på allianspartiernas initiativ beslutat om flera förändringar som ska göra det mer attraktivt att arbeta som  förskollärare i Järfälla.

Först och främst läggs det fast ett mål.

Andelen utbildade förskollärare i Järfällas kommunala förskolor bör vara lägst 50 % på varje förskola. Utgångsläget varierar mycket mellan olika förskolor men genomsnittet i Järfälla och Stockholms län är ungefär 40 %.

Hur ska vi då nå dit?

Det gäller att arbeta med flera metoder, bl a

– extra insatser för att utveckla marknadsföring av förskoleverksamheten samt rekrytering och annonsering

– ta in fler studenter för s k verksamhetsförlagd praktik i Järfällas förskolor. Det kan göra fler intresserade av en fortsättning när de är färdigutbildade

– bra förutsättningar för kompetensutveckling, tid till förfogande, olika tjänstekonstruktioner och en tydligare fördelning av arbetsuppgifter mellan förskollärare och barnskötare

Det är också viktigt att kunna erbjuda attraktiva löner och möjligheter till löneutveckling.

Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att det vid sidan om den ordinarie lönesättningen i slutet av varje år ska utbetalas en lönepremie till förskollärare som är i tjänst på någon av kommunens förskolor.

Hur stor premien ska vara är ännu inte fastlagt men den summa som står till förfogande för ca 200 förskollärare som är aktuella är 2.5 miljoner kronor, som då också innefattar sociala avgifter.

Vi hoppas att på detta sätt göra förskollärarjobb i Järfälla mer attraktiva både att söka till och stanna kvar på.

Mer information: Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

3 Comments on "Lönepremie för Järfällas förskollärare"

  1. För att lättare kunna utbilda sig till förskollärare så tycker jag att man bör förkorta utbildningen. Det är patetiskt att gå i universitetet i 3.5 år bara för att jobba i en förskola. För att bli barnskötare är det 1 år borde vara samma villkor för förskollärare med. Ändra på utbildningens nivå och ni får mera förskollärare

    • Det var det dummaste jag hört på länge. Om man förkortar utbildningen försämrar man kvalitén avsevärt. Jag har läst 3,5 år och tycker inte att någon del borde tas bort, allt jag läst har varit viktigt och relevant för yrket. Hur kan du jämföra bsk utbildning med fskl utbildning, skillnaden är enorm, bsk utbildningen är ju på gymnasienivå.

  2. För övrigt tycker jag det låter som en bra idé. Kommer premien gälla de som arbetar i privata förskolor i Järfälla eller är det endast kommunalanstälda?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*