Liberal vision – på väg mot ett nytt partiprogram

 

Folkpartiet liberalerna är i full gång att ta fram ett nytt partiprogram, det nya partiprogrammet ska vara klart och beslutas om under Folkpartiets landsmöte 2013. För att få in så mycket åsikter från medborgarna som möjligt i och med det nya partiprogrammet så har vi valt att arbeta med detta i en öppen process. Detta innebär att alla som vill kan gå in och följa arbetet med det nya partiprogrammet och även bidra med sina egna åsikter. Bland annat har en blogg startats upp enbart för att samla in åsikter om partiprogrammet. Även i Järfälla kommer vi arbeta med partiprogrammet genom ett medlemsmöte under september.

Partoprograms-bloggen finner du här: Liberal vision – på väg mot ett nytt partiprogram.

Du kan också följa arbetet med partiprogrammet här: Hjälp oss att skapa framtidens liberala politik.

Liberal vision – Folkpartiets partiprogramsblogg. Klicka på länken nedan för att komma till bloggen.