Lex Sarah utökas

Lex Sarah fram till den 30 juni 2011

Inom socialtjänstlagen finns idag ett kapitel (socialtjänstlagen 14 kap. 2 § ) som handlar om missförhållanden inom omsorg för äldre och/eller människor med funktionsnedsättning, detta kapitel kallas ofta för Lex Sarah. Enligt Lex Sarah ska var och en som är verksam inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättning vara vaksamma kring att patienterna får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Enligt Lex Sarah ska den som uppmärksammar eller får kännedom om missförhållanden i omsorgerna anmäla det till socialnämnden.
Vad händer då från och med den 1 juli 2011?
Från och med den 1 juli 2011 kommer Lex Sarah att utökas och gälla samtliga som arbetar inom socialtjänsten (även de som arbetar som timanställda och vikarier). Dessutom kommer lagen inte bara gälla för de som arbetar inom äldreomsorg eller omsorg för funktionshindrade utan samtliga områden inom socialtjänsten  och inom statens institutionsstyrelse. Skyldigheten att rapportera gäller redan om någon kan komma i fråga för en insats, alltså inte bara när personen i fråga redan beviljats en insats.
Läs mer här:
Regeringskansliets skrivelse, Förändringar inom Lex Sarah hittar du på  s. 44

Aftonbladet