Lediga bostäder i Järfälla kommun

Lediga lägenheter i Järfälla hus hittar du på JHAB´s egna hemsida. Järfälla hur har flera olika typer av köer att välja mellan för dig som söker lediga lägenheter i kommunen. Det finns bl.a. en extern kö för dig som inte har en lägenhet hos JHAB men som arbetar eller bor i Järfälla kommun. Detta är t.ex. för dig som bor i en annan kommun men som har ett arbete i kommunen och bestämmer sig för att flytta hit. Du som vill ställa dig i den externa kön hos Järfälla hus kan göra det här http://www.jarfallahus.se/Sok-ledigt/Ledigalgh/Externa-kon/ där ser du också vilka lägenheter som finns lediga just nu.

Om du inte redan bor i Järfälla eller har en arbetsplats här så ska du ställa dig i Stockholms stads bostadsförmedlings kö för att få möjlighet till en lägenhet hos Järfälla hus. http://www.bostad.stockholm.se/sv/

För dig som redan har en lägenhet i Järfälla hus men som vill flytta så finns det en intern kö för lägenhetsbyten. Du kan välja att flytta till större, mindre , billigare eller till en annan plats i kommunen via Järfällahus intern kö. Även på den här sidan kan du se vilka lediga bostäder det finns i Järfälla just nu. http://www.jarfallahus.se/Sok-ledigt/Ledigalgh/Interna-kon/

Järfälla hus har också en kö för dig som söker efter seniorlägenheter i kommunen. För att få en seniorlägenhet i Järfälla måste du ha fyllt 60 år. Du hittar seniorlägenheterna och kön här http://www.jarfallahus.se/Sok-ledigt/Ledigalgh/Seniorbostader/

Under 2011 så färdigställde Järfällahus ett seniorboende i Barkarby som fick namnet Piloten enligt gammal flygtradition i Barkarby. http://www.fpjarfalla.se/seniorlagenheter-i-barkarby/