Läxreformen får nobben

Läxreformen får nobben. Det säger tidningen Dagens Samhälle, som låtit göra en opinionsundersökning bland landets lokala skolpolitiker. Det gäller förstås RUT-avdraget för läxhjälp som riksdagen på alliansregeringens förslag nyligen röstade igenom eftersom allianspartierna fick stöd av Sverigedemokraterna.
 
När de lokala skolpolitikerna svarar på frågan: Är RUT-avdrag för läxhjälp i hemmet en bra reform? så svarar sex av tio (61 %) ett tydligt Nej. Drygt var tredje (36 %) säger Ja. De tillfrågade folkpartistiska skolpolitikerna är kluvna. Ungefär hälften svarar Nej och hälften Ja på frågan.
 

Så här motiverar ett par folkpartister sina Nej:
 – Samma rättigheter för alla elever. Kommunerna behöver mer statsbidrag för sina skolor överhuvud taget.

– Vi erbjuder redan läxhjälp och kommer att utvidga verksamheten. Vi kallar det förstärkt undervisning.
 
Själv röstade jag Nej på frågan. Jag tycker förändringen går på tvärs med skolans uppdrag att erbjuda eleverna likvärdiga villkor. Det viktiga är att skolorna själva erbjuder läxhjälp. 

Sedan gäller det också att tänka klokt kring läxor. I Dagens Samhälle intervjuas Lars Hansson (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Lund. Han säger bl a att många läxor ges inte för att förbättra studieresultaten utan för att föräldrarna förväntar sig det. Sedan flera år har man i Lund en fastslagen läxpolicy och de yngre barnen erbjuds läxhjälp på fritidshemmen.
 
Det är något som vi kan göra mer av i Järfälla.
 

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden