Läxhjälp erbjuds i flertalet Järfällaskolor

Frågan om läxhjälp är högaktuell genom att riksdagen nu på alliansregeringens förslag beslutat att betalning för läxhjälp ska ingå i RUT-avdraget. Diskussionen har varit hård och många har haft invändningar mot förslaget. Inte bara den politiska oppositionen utan även t ex Skolverket har motsatt sig förändringen. Skolverket är rädda för att elever ska få än mer ojämlika förutsättningar, eftersom långtifrån alla har möjligheter att betala för läxhjälp även om det är inräknat i RUT-avdraget.

Än viktigare än förut är nu de insatser som görs genom skolan så att eleverna kan nå kunskapsmålen. En del av lösningen är att skolorna erbjuder elever läxhjälp.

En aktuell genomgång av barn- och ungdomsnämndens förvaltning visar att läget är ganska bra i Järfällaskolorna. De flesta grundskolor erbjuder läxhjälp på ett eller annat sätt för elever som så önskar. I förvaltningens utredning står bl a att ett par skolor använder sig av volontärer för att hjälpa eleverna med läxorna, andra skolor avsätter relativt mycket lärartimmar till detta medan någon annan skola uppger att eleverna kan läsa läxorna på fritidshemmet.

En eftermiddag per vecka arrangerar Jakobsbergs bibliotek i samarbete med Röda Korset läxhjälp. Läxhjälpen är öppen för alla åldrar. De vanligaste ämnena eleverna behöver stöd i är matematik och svenska.

Läxhjälp är ett av flera sätt att nå kunskapsmålen. Skolorna väljer själva hur de organiserar sin verksamhet, vissa skolor väljer att förlänga skoldagen och då ingår självstudier, vissa väljer att inte ha läxor alls. Fjällenskolan har sk flextid för elever i årskurserna 6-9. Då finns lärare i olika ämnen tillgängliga och eleven väljer själv vilket ämne han/hon vill arbeta med. Även Viksjöskolan har extra stöd för samtliga elever tre gånger i veckan och syftet är att alla ska ha möjlighet att nå så höga studieresultat som möjligt. Källtorpsskolan i Kallhäll erbjuder en liknande uppläggning.

Det är bra med läxhjälp och skolornas och fritidshemmens insatser kan säkert utvecklas och kanske kan man också få in mer av frivilliga krafter i skolan genom idella föreningar.

Naturligtvis finns ingen motsättning mellan det stöd som ges i skolan och det stöd som engagerade föräldrar kan ge sina barn. Allt som förbättrar elevernas kunskaper och färdigheter är bra.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

 

(red. på Sveriges Radio kan du läsa mer om detta beslut. VAd tycker de andra partierna om läxhjälp med RUT avdrag