Lättare för invandrare att pröva sina möjligheter.


Det är populärt att tala om integrationspolitikens misslyckanden. Invandrare har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det talas om ett medianvärde på sju år från det att man anländer till dess att man fått ett riktigt jobb. Vissa etniska grupper målas ut som särskilt svårintegrerade och då brukar ofta somalier framhållas. Samtidigt hittar vi fler och fler exempel där just denna grupp framgångsrikt tar sig ut i arbetslivet i andra länder som Kanada och England. Är det då ett tecken på politiskt misslyckande när det på torsdag presenteras en parlamentarisk utredning med förslag som gör det lättare för invandrare att pröva sina möjligheter i ett annat land utan att förlora sitt svenska uppehållstillstånd?

Att det delvis är en bakläxa till vår egen arbetsmarknadspolitik är inte att ta miste på. Som liberal tycker jag ändå om förslaget oavsett hur bra dagens arbetsmarknad är på att absorbera utomeuropeisk kompetens. Att man inte förlorar sitt uppehållstillstånd bara för att man försöker skaffa jobb i ett annat EU-land för oss ett steg närmare mot friare rörlighet, bättre möjlighet för den enskilde att ta sig till ett ställe där arbetsmarknaden är gynnsam och inte minst en säkerhet som i många fall kan vara avgörande för att man över huvud taget ska våga.


Peter Kjällkvist (FP) Pol. sekr.