Låt kulturen växa och tusen blommor blomma

Järfälla är en förortskommun med tillgång till ett mycket rikt och varierat kulturutbud i framförallt Stockholms innerstad. Vårt eget vardagsnära kulturutbud ska vara omväxlande och innehållsrikt.
Biblioteken, kulturskolan, programverksamheten och konstutställningarna är viktiga kulturutvecklare som sätter färg på livet i Järfälla.
Sedan valet 2006 har vi genom en mängd aktiviteter erbjudit olika slags kulturella evenemang, rustat upp och nystartat Kallhälls 4H gård samt rustat Görvälnområdet.


Vi vill

 

  • Att Järfällas bibliotek ska vara centra för bildning och kultur.
 • Stimulera till fler besök och aktiviteter i våra bibliotek.

 

 • Främja barnens läsande.

 

 • Utveckla servicen till funktionshindrade och äldre med ”boken kommer”.

 

 • Utvidga samverkan mellan skola och folkbibliotek.

 

 • Öka utrymmet för musikundervisning i Kulturskolan och utveckla samarbetet mellan grundskolans och Kulturskolans musikundervisning.

 

 • Stödja kör- och orkesterverksamhet.

 

 • Utveckla kulturevenemang vid Görväln och Bruket.

 

 • Samordna och eff ektivisera bokningssystemen, så att det blir lättare för föreningar att låna eller hyra kommunens lokaler.

 

 • Erbjuda goda möjligheter för kulturarbetare att möta sin publik genom t.ex. en ny scen i Jakobsberg.

 

Ur handlingsprogrammet 2011-2014
Nicki Jozsa (FP)