Låt kulturen växa och tusen blommor blomma

Järfälla är en förortskommun med tillgång till ett mycket rikt och varierat kulturutbud i framför allt Stockholms innerstad. Vårt eget vardagsnära kulturutbud ska vara omväxlande och innehållsrikt. Biblioteken, kulturskolan, programverksamheten och konstutställningarna är viktiga kulturutvecklare som sätter färg på livet i vår förort.

Vi vill:

 1. Utveckla Järfällas bibliotek som centra för bildning och kultur
 2. Förse den växande Barkarbystaden med kulturlokaler i anslutning till den planerade Herrestaskolan
 3. Främja barnens läsande
 4. Göra böcker tillgängliga digitalt i större utsträckning och utveckla bibliotekens service till funktionshindrade och äldre med ”boken kommer”
 5. Utvidga samverkan mellan skola och folkbibliotek
 6. Öka musikundervisningen i Kulturskolan och utveckla samarbetet mellan grundskolans och Kulturskolans musikundervisning
 7. Stödja kör- och orkesterverksamhet
 8. Stimulera kulturevenemang vid Görväln och Bruket
 9. Uppföra en utescen för sommarverksamhet i centrala Jakobsberg
 10. Föra det ekonomiskt möjligt och lättare för t ex körer, orkestrar, teatergrupper och föreningar att få tillgång till kommunens lokaler
 11. Öppna Sandviks gård för allmänheten
 12. Utveckla den digitala marknadsföringen av kulturevenemang