Låt barnen ha kvar drömmen om Zlatan – bygg en konstgräsplan på Sångvägen

Nibbleparken.
Parken innan renoveringen på Folkpartiets förslag
Under våren lade Nikoletta Jozsa (FP) en motion om att kommunen skulle bygga en konstgräsplan på Sångvägen i Jakobsberg. Nikoletta menade på att barnen och ungdomarna på Sångvägen spelade mycket fotboll men endast hade en grusplan att spela på. För att barnen skulle kunna spela på en gräsplan var de tvungna att passera flera hårt trafikerade vägar. För att främja området och för att hålla barnperspektivet i fokus menade Nikoletta att en gräsplan på Sångvägen var det enda rätta. Läs hela motionen här; Låt barnen ha kvar drömmen om Zlatan.
 
Motionen har nu gått vidare till Kultur- och fritidsnämnden samt till Tekniska nämnden. Båda dessa nämnder röstade för en konstgräsplan på Sångvägen. I nästa steg är det den ekonomiska delen som ska bedömas och om/när det är möjligt att genomföra.
 
Läs protokollet från Kultur- och fritidsnämnden här, beslutet om konstgräsplanen hittar du under § 60.
 
Läs protokollet från Tekniska nämnden här, beslutet om konstgräsplanen hittar du under § 64.