Lasse-Maja förskola

LasseMaja förskola ligger i Barkarby centrum i Järfälla och består av 3 st. avdelningar. Intill förskolan så finns det många fina naturområden där barnen leker daglgen. Förskolan har inspiration i Reggio Emilias filosofi. Läs mer här. LasseMajas förskola är öppen 0645-1730. Förskola är ett personalkooperativ och styr av en styrelse. Skolan har ca 13 anställda.

Kontakt

LasseMaja förskola

 Mobil. 0763183986 eller 061867475

Förskolechef Carina Holmkvist 070-0910533

Mail: lassemajaforskola@bredband.net