Läsa – skriva och räkna i fokus i Järfällas skolor

Under flera år har Järfällas skolor satsat hårt på att utveckla de 
yngsta elevernas förmågor att läsa och skriva samt räkna. Basen för 
allt är återkommande screeningar av elevernas kunskaper och förmåga. 
De elever som ligger under en viss nivå får extra stöd  och därefter 
görs nya bedömningar.


Alla elever får del av satsningen genom nya pedagogiska metoder och 
hjälpmedel.
Under 2010 har många skolor införskaffat s k interaktiva skrivtavlor 
som gör undervisningen både roligare och mer effektiv. Inom 
matematiken har många skolor nu byggt upp s k matematikverkstäder som 
förändrar undervisningen och gör den roligare och stimulerande för 
eleverna.


Nya tekniska hjälpmedel och utbildning  av lärare är viktiga delar av 
kommunens satsning.


Återkommande uppföljningar visar på bra resultat av det här arbetet 
för de allra yngsta och inom några år ska vi förhoppningsvis se 
resultat i betygen när eleverna lämnar grundskolan


Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden