Lars Bergstig omvald som ordförande

liberalismen

Välbesökt liberalt årsmöte!

Ett årsmöte tjänar flera syften. Det är inte bara val av ny styrelse och en genomgång av det gångna året. Det är också en chans för medlemmar som inte alltid har möjlighet att vara med i det vardagliga föreningsarbetet att ses och byta tankar.

I en liberal politisk förening är möjligheten att träffas och utbyta idéer väldigt viktig. Detta då vår ideologiska inriktning är att forma en ansvarsfull förvaltning av det allmänna med minimalt intrång i folks privata sfär. För att uppnå detta krävs en ständig dialog och ett öppet sinne mottagligt för nya tankar och idéer.

För att inleda årsmötet är det tradition inom Folkpartiet Järfälla att bjuda in en liberal talare. I år kunde vi välkomna Jasenko Selimović, nummer tre på Folkpartiets lista till EU-parlamentet. Född i Sarajevo, på flykt undan kriget i Bosnien 1992, sedan prisbelönt regissör på de stora scenerna i Sverige och nu statssekreterare hos Erik Ullenhag är Jasenko outstanding i sin förmåga att övertygande skildra EU, integration och internationellt samarbete för fred och frihet.

Jasenko talade om bakgrunden till EU, den grundläggande fredstanken ”aldrig mera krig” på en kontinent som ständigt plågats av krigets förbannelse. Med sina egna personliga erfarenheter av krig och flykt blir hans berättelse om EU-projektets betydelse för samarbete och integration mer övertygande än de flestas.

 

Lars Bergstig (FP) gruppledare

Lars Bergstig (FP) gruppledare

Äran att leda mötet tilldelades kommunfullmäktiges ordförande Anita Mickos som skickligt lotsade de församlade medlemmarna genom mötet.

På mötet avtackades den gamla styrelsen och välkomnades den nya bestående av:

Ordförande – Lars Bergstig

Vice Ordförande – Andreas Norstedt

Kassör – Per-Erik Burrau

Ledamot – Anders Bengtsson

Ledamot – Örjan Andersson

Ersättare – Neda Bigdeli

Ersättare – Martin Binnberg-Bajari