Lärarnas tid ska ägnas eleverna

Lärarnas samlade arbetstid har ökat kraftigt beroende på en växande mängd administrativa uppgifter. Det hävdar Lärarförbundet som gjort en studie av hur lärarna använder sin samlade arbetstid. En minskande del av tiden ägnas det egentliga elevarbetet; undervisning, förberedelser och efterararbete.

Lärarförbundet berättar om en trist utveckling av lärarjobbet. Det betyder att eleverna inte alltid får den prioritet de har rätt till. I förlängningen finns risken att lärarjobbet uppfattas som mindre attraktivt.

Varför är det så här?

Huvudorsaken är sannolikt nya pålagor från staten uttryckta genom lagstiftning och tillämpningsanvisningar från våra skolmyndigheter. Varje paragraf i sig kanske inte uppfattas som så avgörande, men den samlade effekten blir för stor.

Utbildningsminister Jan Björklund har uppfattat den besvärliga situationen och nyligen klargjort att lärarnas arbete med skriftlig dokumentation ska begränsas och tas bort från årskurs sex. Eleverna får ju numera betyg från sexan.

Det har också tillsatts en utredning om att rensa undan mindre viktiga administrativa uppgifter. Vi får hoppas på snabb hantering och skarpa förslag från utredningen.

Också Skolinspektionen har anledning att fundera på hur dess inspektionsarbete påverkar de lokala skolorna. När Skolinspektionen nyligen granskade skolorna i Järfälla blev resultatet genomgående  krav på mer dokumentation. Någon ska göra den dokumentationen och även om det främst är skolledarna det handlar om behöver de underlag som lärarna  tar fram.

På lokal nivå har vi också anledning att fråga oss vad vi kan göra. Därför arbetar nu barn- och ungdomsnämndens förvaltning tillsammans med vår skolförvaltning med frågan inom ramen för ett större arbete kring våra framtida personalförsörjning.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden