Lärarlöner i Järfälla på genomsnittet bland stockholmskommunerna

Aftonbladets tema Skolgranskning uppmärksammar just nu lärarlönerna

Lärarlönerna i Järfälla ligger på ett genomsnitt bland stockholmskommunerna. 

År 2010 tjänade en grundskollärare i Järfälla drygt 27000 kronor i månaden. Lönerna varierar en del beroende på ålder och erfarenhet i yrket. De yngsta lärarna tjänar drygt 24000 medan de äldsta tjänar omkring 30000 kronor i månaden. 

Lönespridningen mellan enskilda lärare kan vara betydligt större än vad de här genomsnittsjämförelserna visar.

Förskollärare i Järfälla har också löner som ligger i nivå med genomsnittet bland stockholmskommunerna – strax under 25000 kronor i månaden 2010.

Lönespridningen är mindre bland förskollärare än bland grundskollärare.

Det är viktigt att höja lärarlönerna för att fler ska söka sig in mot läraryrket och vilja stanna kvar.

Om det ska vara möjligt bestäms till en del av våra politiska beslut, dvs vilka ekonomiska ramar vi ger till skolorna. Dessutom påverkas utrymmet av hur man på varje skola kan skapa utrymme genom att arbeta effektivt.

Lönesättningen sker i individuella förhandlingar mellan lärare och rektor på varje skola och på motsvarande sätt på förskolorna mellan förskolechefen och förskollärarna.

Mer information: 
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden