Längdskidåkning också vid Bruket

Nu i helgen öppnar Järfällas alpina skidbacke vid Bruket. Det är en stor tillgång framför allt för de många yngre som vill slänga sig ut i pisterna på slalomskidor. Att få igång verksamheten och hålla backen i skick kräver stora insatser av kommunens personal och många frivilliga.

Det borde också vara möjligt att i anslutning till backen, på näraliggande fält, skapa fina skidspår för de många längdåkare som finns i Järfälla. Intresset för längdskidåkning har ökat stort under senare år i takt med stora framgångar i tävlingssammanhang och hyggligt snörika vintrar.

Längdskidåkarna är dock beroende av bra spår. Sådana körs också upp på t ex Viksjö golfbana och på Järvafältet av frivilliga från Järfälla skidklubb och vid Ängsjö av kommunens personal. Vi längdåkare tar tacksamt emot alla fina spår.

Men det borde också vara möjligt att ordna med bra längdspår i anslutning till Brukets skidbacke. Där finns bra fält för spåren, personal på plats under säsongen och även utrustning som kan användas. Jag tänker då i första hand på snökanonerna eftersom snöläget ibland är osäkert och skidspår kan behöva tillföras konstsnö. Bra spår behöver också packas före spårning. Det borde vara möjligt att använda maskinutrustning som redan finns vid Bruket för det ändamålet.

Fler bra skidspår i Järfälla kommer att uppskattas av många och bli ytterligare en fjäder i hatten för Järfälla som kommun.

Bo Winander
Ordförande i Fp i Järfälla
Ledamot av kommunfullmäktige

P.S

Frivillig spåravgift till Järfälla skidklubb kan sättas in på pg 493693-6
Aktuell information om skidspår hittar du på hemsidan www.skidspar.se där du sedan söker spårstatus på län och kommun