Landstinget investerar

Budgeten för Stockholms läns landsting omfattar för 2012 totalt cirka 75 miljarder kronor. Pengarna blir hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för två miljoner invånare i Stockholmsregionen.
Stockholms läns landsting kommer under perioden 2012 – 2016 dessutom att genomföra rekordstora investeringar inom sjukvård och trafik för sammantaget drygt 75 miljarder.
Alliansen i Stockholm läns landsting satsar på betydelsefulla investeringar i sjukvård under de kommande åren. Investeringarna syftar bland annat till standardhöjning och kapacitetsutbyggnad inom akutsjukhusen, däribland Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Solna och Huddinge. Därtill intensifieras investeringarna i närsjukhusen, med särskild upprustnings- och renoveringsinsatser bland annat vid Löwenströmska sjukhuset och Nacka sjukhus. Arbetet med nybyggnation av Nya Karolinska Solna (NKS) fortsätter. NKS utgör en betydande del av vårdens samlade investeringar under kommande år.
Inom trafikverksamheten inriktas investeringarna främst på ny- och reinvesteringar i spåranläggningar och fordon. Arbetet med Tvärbana Norr mot Solna liksom upprustningen av tunnelbanas gröna linje samt nytt signalsystem och fordon till röda linje fortsätter. Investeringar görs även bland annat i ny tunnelbanedepå i Hammarby samt fortsatt upprustning och modernisering av infrastruktur, tillgänglighetsanpassning och säkerhetshöjande åtgärder. Arbetet med Citybanan fortsätter, och investeringar görs inom WÅAB och färdtjänstverksamheten för att modernisera utrustning och öka tillgängligheten.
Viktiga punkter:
Stockholms läns landsting satsar 5,5 miljarder under 2012 i investeringar inom sjukvård. Det är 1,2 miljarder kronor mer än 2011. Investeringar görs i både akutsjukhus och närsjukhus, med upprustning, standardhöjningar och kapacitetsutbyggnader. Det stora projektet är Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS.
Inom trafiken investeras 6,9 miljarder under 2012, en satsning med 580 miljoner kronor mer än 2011. Under tidsperioden 2012-2016 uppgår trafikinvesteringarna till 33,5 miljarder kronor. Satsningarna görs för att effektivisera, modernisera och utvidga kollektivtrafiken.
Nicki Jozsa