Kyrkparken i Barkarby 10 mkr dyrare pga dålig mark

Kyrkparken_Barkarbystaden
Kyrkparkens kostnad har ökat med 10 miljoner
Här har kommunen hittills i bokstavlig mening plöjt ner 31 mkr. Bilden visar den blivande Kyrkparken som ingår i Barkarbyprojektet. Till följd av de extremt dåliga markförhållandena har den dagvattendamm som nu anlagts med avrinning till Bällstaån blivit 10 mkr dyrare än beräknat. Många ytterligare miljoner behövs innan detta kan kallas för park.
På Järfälla kommuns hemsida så hittar du alla handlingar kring Kyrkparken i Barkarby med detaljerade beskrivningar av hur parken i Barkarbystaden kommer att se ut i framtiden.