Kvinnojourer får mer pengar nästa år.

Maria_Arnholm
Jämställdhetsminister Maria Arnholm

I förslaget till budget för nästa år har man mer än dubblat de ekonomiska medlen till kvinnojourerna. En utökning till 23,4 miljoner görs för att ge kvinnojourerna mer resurser. Pengar är inte allt och därför görs också satsningar på strukturen av verksamheterna.

En våldsutsatt kvinna behöver ett flexibelt stöd beroende på vilka förutsättningar som behövs. En del kvinnor har ett missbruk, barn eller funktionshinder vilket gör att kvinnojourerna behöver en flexibel struktur som passar behovet som finns. När en utsatt kvinna behöver hjälp kan omfattningen av samtal, pappersarbete och möten med polis, kommun, rättsväsende, skolan, socialtjänst mm bli överväldigande för personen som behöver stöd. Carin Götblad som är samordnare för våld i nära relationer arbetar nu med att se över strukturen på detta för att underlätta för den som behöver bo på en kvinnojour. Man arbetar samtidigt med en rad andra förbättringar som du kan läsa mer om på Svd där Folkpartiets Maria Arnholm och Lennart Gabrielsson skriver mer.