Kultur bör vara en central del av regeringspolitiken

– Litteratur, musik och konst kan verkligen både vara nöje och avkoppling, men det är viktigt att inse hur den konstnärliga upplevelsen också skapar en ny insikt, en kunskap som inte går att få via faktaböcker.

Det säger den tillträdande vice ordföranden i riksdagens kulturutskott på folkpartiet.se

Ulf Nilsson kommer fortsätta det arbete sin påbörjats med bl.a. public service, bibliotekslagen och Folkpartiets arbete med fri entré på Stockholms museer.