Kryssa Anita Mickos till kommunfullmäktige i Järfälla

I dag ordförande i kommunfullmäktige och har varit aktiv i kommunpolitiken länge. Jag har arbetat med i första hand skolpolitiken och var ordförande i Skolnämnden 1991-1994 och i Utbildning , kultur och fritidsnämnden 1998-2002. Innan och dessemellan har jag suttit som ledamot eller v.ordf i dessa nämnder, i dag också kultur och fritidsnämnden.

Jag är kemi-ingenjör och arbetade många år ute i industrin. Jag har barn och barnbarn och har genom alla åren följt med i allt som rör ungdom, både fritid och kultur och försökt se över innehållet i politiken med hjälp av dessa erfarenheter.

Kultur och framför allt musik är ett av mina stora intresseområden och jag startade på nittiotalet musikklasserna i grundskolan och estetklasserna i gymnasiet.

Jag vill:

  • öka musikundervisningen i kulturskolan och stödja körer och orkestrar och bygga en utescen i
  • riddarparken för konserter och uppträdanden under sommartiden.
  • arbeta för att scenen i Görvälnparken skall förbättras och få ett tak över scenen vilket den i dag saknar.
  • använda Säbygård som ett kulturcentrum i framtiden, för konstutställningar, författaraftnar, mindre
  • konserter . Den skulle också kunna hysa Konstforum med sina konstnärer i bild, foto mm inom sina väggar .
  • reservera mark för den utomhuspool invid den kommande nya simhallen som vi så länge behövt.
  • Centralt lätt att nå och kan kombineras med simhallen.
  • starta profilklasser i matematik, NO och språk i grundskolan och utveckla teknisk utbildning till
  • fyraårig ingenjörsutbildning på gymnasiet.