Kraftig ökning av antagna till natur och samhällsprogrammen i Järfälla

Malargymnasiet
Gymnasieskolorna i Järfälla

Antagningarna till Järfällas gymnasieskolor är klara och teknikprogrammet på NT-gymnasiet ökar med hela 63 %. Även antagna till samhällsprogrammet ökar kraftigt med 36 %. -Det är mycket positivt att antagna till dessa program ökar men det finns mycket kvar att göra i Skolstaden. Att flytta gymnasieprogram till Barkarby är en dålig idé, trots en spårvagnsstation säger Anders Bengtsson som ersättare i Utbildningsnämnden.

I dagarna har siffrorna för andelen antagna elever vid Järfällas gymnasieskolor presenterats och inom en del områden är det glädjande siffror. Exempelvis naturprogrammet och teknikprogrammet går kraftigt framåt. Man ser också stora ökningar på handels- och administration samt samhällsprogrammet.

Dessvärre ser man också stora minskningar av antagna till VVS och fastighetsprogrammet och Bygg- och anläggning. Ser man till hela gymnasieskolan så är det framförallt på Yrkestekniskt centrum som stora minskningar av antagna märks. På övriga gymnasiskolor i Järfälla är det mestadels ökningar av antagna. Det kan tyda på att fler elever som ska börja gymnasiet tänker sig att de ska fortsätta studera efter gymnasiet och därför väljer program som samhälle och naturprogrammet i Järfälla säger Anders Bengtsson (FP).

Anders säger också att en flytt av vissa program till det framtida Barkarby College riskerar att slå hårt mot gymnasieskolorna i Jakobsberg då stora tomma lokalytor även de kostar pengar. Reslängden för många elever kommer också öka trots en spårvagnsförbindelse med Veddestabron. Att förstärka den nuvarande Skolstaden i Jakobsberg är rimligare och mer i linje med Järfällas medborgares åsikter säger Anders Bengtsson.

Totalt antogs 535 elever till Järfällas gymnasieskolor 2013. Av dessa var 215 från Järfälla vilket kan tyda på att Järfällas gymnasier är populära i andra kommuner.