KomTek i Järfälla

Komtek i Järfälla tar fortfarande emot ansökningar för vårens kurser. Det finns platser på 5- och 10-veckorskurser samt på ”kreativa onsdagar”. Även för pedagoger som kommer det hållas en utbildning under våren 2013. Läs längre ner.

KomTek fungerar ungefär som den kommunala musikskolan men med den skillnaden att det handlar om teknik istället för instrument.. Tekniska museet är de som agerar koordinator i nätverket för KomTek. Det som nu kallas för Tillväxtverket är de som ligger bakom skapandet av KomTek i början av 2000-talet men då under ett annat namn. I Järfälla kommun så har verksamheten funnits sedan 2055 och är mycket populär. Så populär att det är upp till 5 månaders kötid under vissa perioder.

KomTek i Järfälla riktar sig till barn och ungdomar i åldern 6-19 år och som bor eller går i skolan i Järfälla kommun

KomTek har lite olika ansökningstider beroende på vilken ålder man har och vilken typ av kurs man söker. Läs mer på deras hemsida

Man vill genom KomTek locka fler barn och ungdomar att intressera sig för ämnet och senare söka in på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet. Tekniska museet skriver att syftet med KomTek är att rekrytera framtidens tekniker, ingenjörer och entreprenörer.

KomTek utbildar också pedagoger i Järfälla som är intresserade av att fördjupa sig mer i ämnet teknik. Man håller under våren en 7,5 poängskurs via Södertörns högskola för pedagoger till elever i årskurs F-6

Länk anmälan