Kompisträd planteras i Järfälla

Tillsammans med föreningen Barnens Träd och Järfälla Rotaryklubb planterar barn- och
ungdomsförvaltningen kompisträd på skolgårdarna på Berghemskolan, Nybergskolan,
Olovslundskolan och Tallbohovskolan. Kompisträden planteras för att uppmärksamma
alla barns rätt att känna trygghet, få möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv – allt i
enlighet med FN:s Barnkonvention.

Kompisträden planteras på de skolor som deltog i årets Barnhearing. Det är barnen på
respektive skola som väljer träd, planterar det och sköter om det.
Föreningen Barnens Träd grundades av Jonas Paulman som själv har haft en tuff
uppväxt. I samarbetet håller Jonas föreläsningar för personalen på de skolor som deltar i
Barnhearingen och Järfälla Rotaryklubb skänker ett kompisträd till varje skola.
Elevrådet får också en Rotary-medlem som kontaktperson och stöd.