Kommunfullmäktige i Järfälla kommun

Foto: Mikael Nasberg

Ovan ser ni en bild på kommunfullmäktigesalen i Järfälla Kommun. Här samlas 61 ledamöter från åtta partier ungefär en gång i månaden. På Järfälla kommuns hemsida eller i kommunens reception kan ni finna handlingarna inför varje möte.

På bilden ovan sitter Folkpartiet till vänster med fyra ledamöter, vår femte ledamot är ordförande i kommunfullmäktige och sitter därmed på ordförandeplatsen i mitten av bilden. Kommunfullmäktiges ordförande heter Anita Mickos (FP). Övriga ledamöter i kommunfullmäktige för Folkpartiet är Lars Bergstig (FP) gruppledare, Bo Winander (FP), Sven-Erik Köhlin (FP) och Nikoletta Jozsa (FP).