Kommunfullmäktige den 5 september

På måndag den 5 september är det dags för kommunfullmäktige i Järfälla. Här kommer ett axplock av de frågor som ska tas upp och beslutas om:

Detaljplanen för Järfälla kyrkogård.
En detaljplan har tagits fram för att utöka den befintliga begravningsplatsen vid Järfälla kyrka och för att stärka anknytningen till Barkarbystaden samt den framtida kyrkparken.

Detaljplan för Jakobsbergs gård.
Detaljplanen har tagits fram för att skydda den kvarvarande miljön med dess byggnader och trädgårdsanläggning.

Köpe- och exploateringsavtal med KB Nettovägen 2-4.
Beslut ska tas i kommunfullmäktige om handelsetablering på den sk. Kodaktomten.

Nyhet i samma ärende: På kodaktomten är den gamla kodakbyggnaden som blivit utsatt för vandaliseringar och klotter nu riven.

Arvode till förtroendevalda.
Politkernas arvoden för sammanträden och justeringar har varit oförändrad sedan 2011. Nu har arvodeskommiten kommit med ett förslag på justering av dessa arvoden för att motsvara den procentuella förändringen av av majoritetens andra kommunalråds arvode.

Handlingarna, innehållande samtliga frågor, finns att läsa i kommunhuset i Jakobsberg samt kommer delas ut före sammanträdet den 5 september. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och alla som vill kan komma och sitta med under sammanträdet på åhörarbänken. Dessutom kan man följa mötet på Järfälla kommuns hemsida om man hellre vill det.

Har ni frågor kring ovanstående punkter eller andra punkter som ska tas upp så är ni välkomna att höra av er till oss på Folkpartiet via kommentarerna på denna blogg eller via mail: fpjarfalla@gmail.com eller folkpartiet@jarfalla.se .