Kommunen lyssnar på skolbarnen.

Varje år genomförs en så kallad barnhearing där skolbarnen får ställa frågor till kommunens politiker. Ett återkommande ämne är toaletterna på skolorna som uppfattas som otrygga, ofta ostädade och i renoveringsbehov.

Barn och ungdomsnämnden har beslutat att ge förvaltningens i uppdrag att se över toaletterna i skolorna. De ska sen återkomma med förslag på vad som kan/ bör göras åt det upplevda problemet.

Detta är ytterligare ett bevis på att det hjälper att göra sin röst hörd. Fler borde engagera sig och försöka förändra sin egen kommun till det bättre. Varför inte bli medlem i Folkpartiet Järfälla? Hör av er både i medlemsfrågor eller om ni bara har egna funderingar eller förslag. Skriv ett mail på folkpartiet@jarfalla.se