Kommunala krav höjer hyrorna

”Vi vill ha långsiktiga, tydliga och nationellt fastställda byggregler som stärker energi- och klimatarbetet” -säger företrädare för Sveriges Byggindustrier i den aktuella debatten om ett alltför lågt bostadsbyggande.

Många kommuner ställer i dag egna krav på byggande utöver de krav som Boverket fastställer i sina normer för hela riket. Järfälla är inget undantag. I sin iver att vara först och bäst tävlar partierna om att ställa de mest långtgående krav på framtida bostäder, dessvärreofta utan att först ta reda på konsekvenserna om förslagen skulle genomföras.

En nyligen lämnad utredning, Byggkravsutredningen, har visat att kommunala särkrav leder till ökade byggkostnader på 10 – 15 procent. Självklart finns ingen annan än hyresgäster och

Risk för höjda hyror

bostadsköpare som kan betala dessa merkostnader. Högre priser och hyror eller i värsta fall ett avstannat bostadsbyggande blir resultatet om kommunalpolitiker är alltför ivriga att driva på kostnaderna genom att hela tiden ställa nya krav på nybyggda bostäder.

Ett argument för kommunala initiativ är att kommunerna måste kunna få gå före i klimat- och energiarbetet. Men om alla kommuner ställer egna krav får vi 290 små delmarknader för nya bostäder samtidigt som vi efterfrågar typhus med likartade planlösningar för att få en billig serieproduktion. Detta går givetvis inte ihop. Kommunalpolitiker måste acceptera att likartade krav ställs i hela riket och vara återhållsamma med egna lokala krav. Något annat sätt att pressa priserna för nybyggda hus är svårt att se.