Kommer Jakobsberg simhall att rivas innan en ny byggs?

Jarfalla_simhall
Nya simhallen i Jakobsberg. Illus: Erséus arkitekter/Järfälla kommun

 

Så här kan simhallens ena sida komma att se ut. Illustration Erséus Arkitekter/Järfälla kommun

Kommunstyrelsen beslutade i går kväll (28 jan) om nästa steg i planeringen för en ny simhall. Beslutet innebär att ekonomidirektören nu har uppdraget att lägga fram två alternativa förslag. Dels en s.k OPS-lösning, (offentligt och privat i samverkan), och dels ett kommunalt huvudmannaskap. Den utformning av simhallen som skall ligga till grund för alla ekonomiska kalkyler är alternativ två med en 50-metersbassäng som vi tidigare visat här på bloggen. Nuvarande simhall skall vara i full drift fram till dess att den nya kan tas i bruk. Utöver ekonomi, ägande och drift återstår också att diskutera hur det skall bli med läktarutrymmen. Det nuvarande förslaget har mycket liten plats för publik vilket simklubben påtalat som en stor brist. Byggnaden behöver göras något större än det nuvarande förslaget för att rymma läktare – antingen som fast installation eller med en portabel lösning.

 

Läs mer om Jakobsbergs simhall till höger om det här inlägget.