Kommentar till Lars Bergstigs inlägg om Befolkningsstatistik

En kommentar till Lars Bergstigs (FP) inlägg om befolkningsstatistik. Lars Bergstigs inlägg kan du läsa här

I Järfälla medför befolkningsökningen minst två stora utmaningar:

1. Vi måste hela tiden öka antalet förskoleplatser – årskullen nyfödda
är större än den som lämnar förskolevärlden för att börja skolan. Att
öka antalet förskoleplatser kräver mycket av planering och samverkan
mellan olika förvaltningar i kommunen och att vi måste kunna ta mark i
anspråk.

2. Det stora inflyttningsöverskottet från utlandet märks bl a i
behovet av modersmålsundervisning. I Järfällas grundskolor har nu
långt mer än 20 % av alla elever rätt till modersmålsundervisning. Det
är långt över genomsnittet i landet och i Stockholms län.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden