Kommentar till Emma Feldman i P4

Skolpeng_Jarfalla
Anne-Marie Holm (Fp) Vice ordförande i Utbildningsnämnden
I P4 igår onsdag 21/11 sade Emma Feldman, ordförande i Utbildningsnämnden: ”Om bara ett par år kan Barkarbystaden i Järfälla få ett eget utbildningscentrum – Barkarby College. Skolan ska vara inriktad på teknik- och naturvetenskapliga ämnen.”
– Vad detta storslagna projekt kan komma att kosta har inte berörts. Jag är mycket positiv till en lokalisering av eftergymnasial utbildning i Järfälla i samarbete med näringsliv, högskola och andra intressenter, men i första hand anser jag att man skall pröva möjligheterna att utveckla skolstaden i Jakobsberg och att förlägga viss eftergymnasial utbildning dit. I juni skrev jag följande blogginlägg
Anne-Marie Holm
Vice ordförande i Utbildningsnämnden i Järfälla