”Kodaktomten” vid Nettovägen i Veddesta

De som åker Viksjöleden genom Veddesta har i många år sett hur den gamla Kodakfastigheten på höjden har vandaliserats mer och mer. Alla fönsterrutor är utslagna och väggarna flagnar. Ägarna har länge velat riva och etablera ett nytt handelsområde på tomten. Nu finns en detaljplan framtagen som medger 30.000 kvadratmeter handelsyta, varav ca 7.000 kvadrameter för livsmedelshall.  
Som alltid i sådana här sammanhang finns kritiska röster. Inga fler externa handelsområden, Jakobsberg och Viksjö kommer att utarmas, kollektivtrafiken är för dålig, man måste ha bil är några av invändningarna. Vi har läst och lyssnat till alla synpunkter och funnit att området är väl lämpat för handel. Självklart blir det tuffare konkurrens mellan butikerna men det är knappast till nackdel för konsumenterna.
Alla handelsutredningar som branschen gjort visar att marknaden kommer att fortsätta växa främst på grund av att vi ständigt blir fler i närområdet. Både Järfälla och alla grannkommunerna fortsätter att växa. Därmed finns det ett allt större underlag för fler butiker.
Det är lätt att ta sig till Veddesta både med cykel, bil och buss. Det finns knappast någon annan väg som har så många busslinjer som Nettovägen/Viksjöleden. Genom att bygga en rondell vid infarten till handelstomten kan butikerna lätt nås med bil utan att alltför mycket störa övrig trafik. Dessutom kommer området att kunna bekvämt angöras från E 18 utan att passera något bostadsområde. Så blir det inte för Barkarby handelsplats när bostäderna börjar växa fram där.
Planerna för handel vid Nettovägen, kan du se här.