Koalitionens politik ett hån mot de som har det svårast!

Nikoletta Jozsa, Gruppledare Folkpartiet Järfälla
Fältare, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet, familjevåldsmottagning och familjerådgivning. Dessa är några av de verksamheter som hotas av kraftiga besparingar på grund av den S-ledda koalitionens politik i Järfälla. Folkpartiet i Järfälla kommer aldrig acceptera att politiker väljer att spara på de människor som behöver det mest.

– Jag blir förbannad när man väljer att spara på de barn, unga och vuxna som behöver samhällets stöd allra mest, säger Nikoletta Jozsa (FP) 2:a vice ordförande i Socialnämnden. När jag förstod vart den S-ledda koalitionen skulle lägga sina besparingskrav kunde jag inte tro att det var sant.

När koalitionen under kvällens socialnämnd presenterade sin budget för 2015 framgick det tydligt att det var JSB, Järfälla stöd- och behandling, som skulle få betala notan för den besparing som de styrande politikerna med Socialdemokraterna i spetsen valt att göra.

– Jag frågade Socialnämndens ordförande Bengt Harju (S) ett flera gånger om det verkligen är på JSB de kommer göra besparingarna. Dessvärre bekräftades detta, fortsätter Jozsa (FP). Att det är verksamheter så som fältassistenter, öppenvård, familjerådgivning och missbruksstöd var inget som verkade beröra koalitionens politiker, trots att de som har det tuffast nu får det ännu svårare.

Att besparingarna görs på just dessa verksamheter är en kortsiktig ekonomisk lösning för att få ihop en dåligt genomförd budget. Denna så kallade ”effektivisering” kommer kosta Järfällaborna mycket i trygghet men också rent ekonomiskt. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ökar kostnaderna för sociala insatser med 5500 % på endast 7 år om kommunen saknar ett förebyggande arbete. Detta motsvarar en ökning från ca 135.000 kr per person till 7,7 miljoner.

Att koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet kallar detta för en ”effektivisering” är enligt Folkpartiet ett hån mot alla de personer som arbetar i dessa verksamheter och de som dagligen vänder sig till dem för stöd.

– Vi i Folkpartiet kommer kämpa för att rädda dessa viktiga verksamheter. Förebyggande arbete är A och O för en kommuns välfärd.  Konsekvenserna för de människor som nu drabbas är omöjliga att överblicka men vi vet att många kommer få en oerhört mycket svårare tillvaro, säger Nikoletta Jozsa (FP)