Kinainriktad förskola på Barkarbyfältet

Barn- och ungdomsnämnden har godkänt en ansökan från Kinesiska skolan AB om anordnare av förskolan Mulàn i Järfälla. Inriktningen på verksamheten är en svensk förskola med kinesisk profil som vill verka för att få fram det bästa ur två kulturer. Det svenska språket ska utgöra grunden i verksamheten där det kinesiska berikar barnens uppfattning av det annorlunda och vackra i en gammal kultur.

Enligt ansökan ska barnen få bekanta sig med det kinesiska bildspråket som främjar barnens fantasi och kreativitet.

Kinainriktad förskola på Barkarbyfältet?

Kinainriktad förskola på Barkarbyfältet?

Det återstår nu för den nya förskolan att skaffa lämpliga lokaler, som kan komma att bli på Barkarbyfältet. När det har skett och också lokalerna godkänts kommer verksamheten igång.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Järfälla