Karlslundskolan i Barkarbystaden

Dyrare villor och bostadsrätter i Järfälla Fotograf/Källa:Tengbom/Järfälla kommun

En temporär skola i Barkarbystaden kommer att stå klar den 1 augusti för 100 barn. Imorgon hålls ett informationsmöte för föräldrar till elever som ska börja i åk 1 och 2.

I början av april blev upphandlingen av den temporära skolan i Barkarbystaden även kallad Karlslundsskolan klar och i början av maj så blev bygglovet klart för karlslundsskolan. Skolan beräknas stå klar till terminsstarten HT 2013 med undantag för delar av skolgården som kan ta lite längre tid.

För er som bor i Barkarbystaden eller som vill byta skola till den nya skolan så hålls morgon den 16 maj ett informationsmöte kl 18-19 i Järfällasalen i kommunhuset i Jakobsberg. För er som vill byta skola så är den 23.e maj ett viktigt datum då det är sista dagen för att anmäla byte av skola. Ansökning till Karlsundskolan hittar ni här.

Karlslundskolan kommer tillsammans med den temporära förskolan Karlslunds förskola att bilda en gemensam enhet i Barkarbystaden med en och samma rektor.