Kameraövervakning i skolan ibland nödvändig

Kameraövervakning

Högsta förvaltningsdomstolen har en i dom slagit fast att ett par skolor i Stockholm inte får använda sig av kameraövervakning dagtid.

Domen kan komma att få betydelse också för Järfällas skolor eftersom det förekommer kameraövervakning också här.

Enligt Datainspektionens regler är kameraövervakning tillåten under vissa förutsättningar:

– Det ska finnas en ordentlig utredning om problemet som kan vara bl a våld och misshandel, vandalisering och stölder
– Innan kameraövervakning sätts in ska man ha prövat andra metoder att komma till rätta med problemet och andra metoder ska ha misslyckats
– Kameraövervakningen får endast ske i allmänna utrymmen som t ex korridorer
– Det skall vara noga angivet vem eller vilka på skolan som har tillgång till inspelad film
– Inspelat material får heller inte sparas mer än kort tid

Tyvärr är kameraöverakning i skolan ibland nödvändig som ett sätt framför allt att skapa trygghet för eleverna.
Vår erfarenhet i Järfälla är också att kameraövervakning rätt utförd har ett starkt stöd bland eleverna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom är oroande eftersom den i förlängningen kan innebära att skolan får minskade möjligheter att förhindra våld, stölder och vandalisering. Mitt intryck är att domstolen inte har en realistisk bild av förhållandena i våra skolor.

1 Comment on "Kameraövervakning i skolan ibland nödvändig"

  1. Jag är för kameraövervakning på offentliga platser men det är ju egentligen hemskt att det har gått så långt att vi behöver det i skolorna. Hur ska man som förälder vara trygg med att skicka sitt barn till en skola där man MÅSTE ha kameraövervakning för att få en fungerande säkerhet?
    Att använda kameraövervakning för att minska våld och skadegörelse är lite som att äta huvudvärkstabletter då man är bakfull. Man dämpar det onda men låter bli att titta på orsaken till det onda. Man börjar helt enkelt i fel ände och vi måste ta i med hårdhandskarna för att återupprätta respekten i vårat samhälle. Sluta dalta med ungdomar som inte sköter sig och ge lärarna utbildning så att de har både argumenten och självförtroendet att stå på sig mot de strulputtar som stör ordningen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*