JB Education lägger ned – fritt skolval som gått snett

JB_Education
JB Education lägger ner all verksamhet

Skolkoncernen JB Education, ägd av ett danskt riskkapitalbolag, lägger ned sin verksamhet. Många elever i gymnasieskolor och några grundskolor drabbas av nedläggningen. Från Järfälla finns inga elever i JB Educations grundskolor
däremot en handfull i företagets gymnasieskolor.

Det är idag oklart vad som händer för dessa elever. JB Education har sagt att flertalet skolor har
någon som övertar dem. Vilka det är har emellertid inte blivit klarlagt, mer än att Stadsmissionen tydligen fått ett erbjudande. Huruvida de tilltänkta företagen verkligen tar över och i vilken omfattning de får tillstånd av Skolinspektionen vet vi inte idag.

Det innebär att en stor grupp elever när läsåret slutar inte vet var deras utbildning fortsätter eller om de har
möjlighet att fullfölja sitt program.

JB Educations vd Anders Hultin, som varit aktiv i friskolebranschen sedan den tillkom, har uttryckt att
nedläggningen är ett exempel på att friskolesystemet fungerar. Elever har valt bort företagets skolor i sådan utsträckning att ekonomin inte går ihop med de vinstkrav som ställs av ägarna.

Det är ett märkligt uttalande.

Jag har svårt att föreställa mig att elever ställs inför så oklara förutsättningar när en kommunal skola läggs ned. Sådant händer också, men eleverna kan vara säkra på att erbjudas möjligheter att fullfölja den utbildning
de valt även om det sker på en annan skola.

Man kan också fundera på kvalitén på den utbildning eleverna inom JB Education fått innan företaget nu
avvecklar sin skolverksamhet. Att elever har valt bort ett antal av företagets skolor hänger rimligtvis samman med en försämring av kvalitén under en längre tid.

Vi får hoppas att de drabbade eleverna får en bra fortsättning trots allt.

Händelsen belyser samtidigt också baksidan med friheten för elever att välja också någon av de skolor som erbjuds av privata skolföretag. Med valet följer ett mycket stort ansvar för den enskilde att göra rätt bedömning av skolan. Är kvalitén den utlovade? Kommer skolan att erbjuda mig högklassig utbildning under hela min studietid?

Det finns ingen kommunal eller statlig myndighet att skylla på när det privata företaget bestämmer sig för att
avveckla.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden,
Järfälla