Järnvägsutbyggnaden

Den 14 januari hade vi en artikel på bloggen om den stundande järnvägsutbyggnaden.  Vi skrev då bla följande:
”Utbyggnaden måste ske med stor hänsyn till dem som bor nära järnvägen annars blir bullerstörningarna olidliga. Bullerplank, treglasfönster, terrasskärmar och annat måste till för att minska oljudet från passerande tåg.
Vill du engagera dig i arbetet med en bättre miljö utefter järnvägen i Järfälla?  Var då med att övertyga Trafikverket att ge oss bra bullerskydd genom att bli medlem hos oss”.
Nu i slutet på mars har vi börjat få in kommentarer till detta inlägg som vittnar om att Trafikverket inte erbjuder full kompensation för buller och vibrationer. Dessutom har Mitt i Järfälla den här veckan en insändare från Bostadsrättsföreningen Spinnrocken som beskriver hur Trafikverket försöker glida ur ansvaret för att vidta skyddsåtgärder vid uteplatser och balkonger med hänvisning till kostnaderna.
Vårt behov av effektiv, säker och snabb pendeltågstrafik kommer självklart alltid i konflikt med närboendes önskemål om minsta möjliga buller. Men ett minimikrav borde vara att bullerstörningarna efter spårutbyggnaden inte skall bli värre än vad de är idag. Det vore egendomligt om dagens järnvägsbyggare inte kan åstadkomma minst den standard som gårdagens byggare gjorde även om spåren nu kryper närmare bostäderna.
Järfälla kommun måste ställa tuffa och tydliga krav på bullerdämpningar för att medge att spåren byggs genom kommunen. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att staten har helt utan Järfällas medverkan tecknat ett avtal med kommuner och landsting i Västmanland, där man lovat att senast 2015 ha dragit två nya spår genom Järfälla. Detta var ett krav för att Västmanlands lokaltrafik AB skulle bidra med 575 miljoner till byggandet av Citytunneln genom Stockholm. Om objektet Barkarby-Kallhäll inte är färdigställt den 31 december 2015 och om förseningen beror på statens underlåtenhet skall staten, för varje påbörjad 12 månadersperiod efter den 31 december 2015 betala sammanlagt 25 mkr till Mälarbanans Intressenter AB (MIAB).
Inget fel i en sådan uppgörelse men borde inte Trafikverket först ha samrått med Järfälla kommun innan man lovade att inom ramen 3,5 miljarder färdigställa en järnväg genom Järfälla för att Västerås- och Enköpingspendlare snabbare skall komma in till Stockholm city!?
Vi vill uppmana alla som nu är uppvaktade av Trafikverket för att diskutera bullerskydd, avskärmningar eller inlösen och som är missnöjda med de erbjudanden som man fått att höra av sig till oss – gärna här på bloggen – eller till kommunen så att vi vet på vilka punkter Trafikverket försöker krypa undan sitt ansvar. Gå samman och hävda er rätt!!
Lars Bergstig (FP) Gruppledare
Nicki Jozsa (FP) vice Gruppledare