Järnvägsutbyggnad och bullerskydd

Tack vare alliansregeringens målmedvetna satsning på trafikförbättringar i stockholmsregionenkan vi i Järfälla se fram mot bättre punktlighet och säkrare pendeltågstrafik när nu ytterligare två spår dras genom kommunen och en pendeltågstunnel byggs genom city.Dock räcker inte detta, hela sträckan från Tomteboda måste byggas ut för att vi också skall få tätare trafik. Folkpartiet i Järfälla vill att Trafikverket nu fortsätter planeringen hela vägen in till stan. Vintrarnas tågkaos måste få ett slut. Enda lösningen är fler spår ända in till stan. Men utbyggnaden måste ske med stor hänsyn till dem som bor nära järnvägen annars blir bullerstörningarna olidliga. Bullerplank, treglasfönster, terrasskärmar och annat måste till för att minska oljudet från passerande tåg.

Vill du engagera dig i arbetet med en bättre miljö utefter järnvägen i Järfälla?  Var då med att övertyga Trafikverket att ge oss bra bullerskydd genom att bli medlem hos oss.

http://mitt.folkpartiet.se/Public/Register/

Mer om tågtrafiken DN AB