Järnvägsbygget i gång

Snart börjar vi märka av järnvägsbygget allt mer och mer. Den uppmärksamme pendlaren har sett att träd och buskar har röjts på flera platser utmed järnvägen. Mest syns det på sträckan strax före Kallhäll där nya vyer breder ut sig sedan skogsmark blivit kalhyggen.

Uven vid Barkarby station Foto: Björn Sjöstedt

Snart kommer vi också att märka av bygget vid våra stationer. Gångtunneln i Barkarby med den ståtliga älgen i kakelmönstret kommer att försvinna så småningom och ersättas med en helt ny tunnel alldeles söder om den nuvarande. Björn Sjöstedt heter konstnären som skapade älgen och de andra välbekanta figurerna som glatt så många stressade pendlare under alla år. Konstverken kommer att dokumenteras ordentligt för framtiden men kommer inte att återuppföras.

Ett tips – ni som vill minnas hur det såg ut i tunneln där ni sprang så fort för att hinna med tåget, tag det lite lugnt en dag och förse familjealbumet med bilder på konsten som blivit så välbekant och familjär. Har ni tänkt på att under dessa år har det varit väldigt lite förstörelse som drabbat dessa bilder. Vi behöver konst i vår vardag – det tycks respekteras av alla, även av de mest klottersugna!

Flygtunneln Foto: Björn Sjöstedt Resenärer vid Barkarby station Foto: Björn Sjöstedt Flygplanet vid Barkarby station Foto: Björn Sjöstedt Barkarbystation Foto: Björn Sjöstedt Älg i Barkarby Foto: Björn Sjöstedt Blå moderna vid Barkarby station Foto: Björn Sjöstedt Lok med röda moln Foto: Björn Sjöstedt Älggången mot Loket Foto: Björn Sjöstedt